TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Hợp tác giữa công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp

Hợp tác giữa công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp

Xem chi tiết

Tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021

Tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021

Xem chi tiết

Doanh nghiệp xanh

Doanh nghiệp xanh

Xem chi tiết

Các yếu tố cần xem xét trước khi đầu tư vào công nghệ

Các yếu tố cần xem xét trước khi đầu tư vào công nghệ

Xem chi tiết

3 chủ đề chính về đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ

3 chủ đề chính về đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ

Xem chi tiết

Công nghệ - phương tiện cho sự đổi mới

Công nghệ - phương tiện cho sự đổi mới

Xem chi tiết

Đổi mới sáng tạo trong trải nghiệm khách hàng

Đổi mới sáng tạo trong trải nghiệm khách hàng

Xem chi tiết

Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết

Hệ sinh thái sản xuất thông minh

Hệ sinh thái sản xuất thông minh

Xem chi tiết

Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tận dụng cơ hội, tạo đà bứt phá

Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tận dụng cơ hội, tạo đà bứt phá

Xem chi tiết

An toàn an ninh mạng cho các công ty khởi nghiệp

An toàn an ninh mạng cho các công ty khởi nghiệp

Xem chi tiết

QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf