TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG TỔ CHỨC CUỘC THI: KHỞI NGHIỆP TỪ NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thông báo về việc ngừng tổ chức cuộc thi: khởi nghiệp từ nghề truyền thống tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết

Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức

Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức

Xem chi tiết

Ứng dụng của IoT trong nông nghiệp – Thúc đẩy nông nghiệp thông minh hơn

Ứng dụng của IoT trong nông nghiệp – Thúc đẩy nông nghiệp thông minh hơn

Xem chi tiết

Công nghệ LoRa cho thành phố thông minh

Công nghệ LoRa cho thành phố thông minh

Xem chi tiết

Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 T𝐃𝐌𝐔 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐄𝐔𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 - 𝐓𝐄𝐂.𝟐𝟎𝟐𝟏

Công bố 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 T𝐃𝐌𝐔 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐄𝐔𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 - 𝐓𝐄𝐂.𝟐𝟎𝟐𝟏

Xem chi tiết

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác phối hợp Tỉnh đoàn trong triển các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác phối hợp Tỉnh đoàn trong triển các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Xem chi tiết

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 826 do Trường Đại học Thủ Dầu Một đề xuất thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 826 do Trường Đại học Thủ Dầu Một đề xuất thực hiện

Xem chi tiết

TUYỂN CHỌN CÁC Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TIỀM NĂNG HỖ TRỢ THAM GIA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (Đề án 826)

Với mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025” tại Quyết định số 826/QĐ-UBND (gọi tắt là Đề án 826),

Xem chi tiết

Thông báo về việc phối hợp thực hiện kế hoạch thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thông báo về việc phối hợp thực hiện kế hoạch thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2021

Xem chi tiết

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – Góc nhìn từ thực tiễn địa phương Bình Dương

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – Góc nhìn từ thực tiễn địa phương Bình Dương

Xem chi tiết

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – Creative Idea Challenge - CiC 2021” mùa thứ 6 với tổng giải thưởng lên tới hơn 3 tỷ đồng chính thức khởi động từ 19/03/2021.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – Creative Idea Challenge - CiC 2021” mùa thứ 6 với tổng giải thưởng lên tới hơn 3 tỷ đồng chính thức khởi động từ 19/03/2021.

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf