TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Xem chi tiết

Cơ hội và thách thức khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp

Cơ hội và thách thức khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp

Xem chi tiết

Sinh viên khởi nghiệp

Sinh viên khởi nghiệp

Xem chi tiết

Thu hút đầu tư với tầm nhìn mới - Định vị thương hiệu Bình Dương trên trường quốc tế

Thu hút đầu tư với tầm nhìn mới - Định vị thương hiệu Bình Dương trên trường quốc tế

Xem chi tiết

Cơ hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Cơ hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Xem chi tiết

Tác động chuyển đổi số lên các công ty khởi nghiệp

Tác động chuyển đổi số lên các công ty khởi nghiệp

Xem chi tiết

Những lợi thế chính của đầu tư trong các công ty khởi nghiệp

Những lợi thế chính của đầu tư trong các công ty khởi nghiệp

Xem chi tiết

Phương pháp để thương mại hóa sản phẩm Công nghệ thông tin

Phương pháp để thương mại hóa sản phẩm Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Năng lượng gió: Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng

Năng lượng gió: Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng

Xem chi tiết

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Xem chi tiết

Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf