TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn
Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương
Không gian sự kiện mở tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương
Các không gian, phòng chức năng tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương
Phòng thí nghiệm chế tạo Fablab
Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương (BIIC)
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CSPL VÀ KIẾN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP ĐMST TỈNH BÌNH DƯƠNG" NĂM 2021

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf