TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

TUYỂN CHỌN CÁC Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TIỀM NĂNG HỖ TRỢ THAM GIA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO (Đề án 826)

Với mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025” tại Quyết định số 826/QĐ-UBND (gọi tắt là Đề án 826),

Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiến hành rà soát, tìm kiếm, sàng lọc các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng để xem xét hỗ trợ phát triển theo các nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 826/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Nội dung hỗ trợ tham gia Đề án 826

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:

- Hỗ trợ 1 phần chi phí cho doanh nghiệp chi trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp; chi phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ,...

- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng; hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới;

- Hỗ trợ chi phí đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Các đối tượng sau mong muốn được hỗ trợ các nội dung trên hãy liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương:

+ Các dự án, ý tưởng đạt giải thông qua các cuộc thi do các trường đại học, cao đẳng, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tổ chức (từ khuyến khích trở lên, tính từ 01/01/2020);

+ Các dự án nghiên cứu tiềm năng của giảng viên hoặc sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng;

+ Các dự án hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng trên địa bàn tỉnh;

Thông tin cần cung cấp về ý tưởng, dự án như mẫu trong phụ lục đính kèm: https://bitly.com.vn/bkrets

Thời gian nhận thông tin:

- Đợt 1: trước ngày 20/6/2021

- Đợt 2: trước ngày 20/8/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 02743.898253 (chuyên viên Thu Hà)

 

Thanh Điền

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf