TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Tổ chức đào tạo chuyên đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 16/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo chuyên đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 16/12/2020, tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương (BIIC), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo chuyên đề "thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học". Chuyên đề đào tạo do ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh, CEO. Saigon Innovation Hub (Sihub) đã giới thiệu khái niệm cơ bản về thị trường khoa học công nghệ, quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, mô hình thương mại hóa và giải đáp thắc mắc của các học viên tham dự.

Ông Huỳnh Kim Tước trình bày chuyên đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Chương trình đào tạo thu hút hơn 40 học viên tham dự là cán bộ quản lý, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Thanh Điền

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf