TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NĂM 2022 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 826/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2020

THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NĂM 2022 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 826/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2020

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

1. Các nhiệm vụ đề xuất

a. Các hoạt động truyền thông: Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo

- Mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế.

- Thuê chuyên gia trong nước, quốc tế triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp.

- Đào tạo đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo thành mạng lưới huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo.

c. Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

- Các dự án sửa chữa lần đầu để hình thành Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, tổ chức thức đẩy kinh doanh;

- Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;

- Thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

d. Các hoạt động liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới;

- Thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp kết nối trong khu vực và trên thế giới;

- Tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

e. Các hoạt động khác có liên quan

- Tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

- Thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới;

- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

2. Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, viện, cơ sở ươm tạo và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3.  Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 100% tổng kinh phí thực hiện tùy theo từng nội dung đề xuất.

4. Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

5. Hồ sơ đăng ký

Thuyết minh dự án (Biểu mẫu tại phần Phụ lục)

Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

6. Hồ sơ nghiệm thu

Báo cáo tổng kết dự án.

Các sản phẩm có liên quan.

Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

7. Thời gian gửi đề xuất

  Phiếu đề xuất theo phục lục đính kèm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét theo các mốc thời gian sau:

- Đợt 1: Trước ngày 20/5/2022;

- Đợt 2: Trước 20/8/2022;

- Đợt 3: Trước 20/10/2022.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh biết đăng ký đề xuất nhiệm vụ.

8. Thành phần hồ sơ Đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ từ Đề án

- Văn bản đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ (Mẫu M01);

- Thuyết minh Đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ (Mẫu M02);

- Bảng dự toán kinh phí các nội dung đề xuất (nếu có) (Mẫu M03);

- Tài liệu chứng minh các yêu cầu điều kiện đối với tổ chức:

+ Là tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

+ Người đứng đầu Tổ chức có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp liên quan đến nhiệm vụ đề xuất được hỗ trợ từ Đề án;

+ Tổ chức có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp (trong trường hợp có liên kết);

+ Ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp do Tổ chức lựa chọn và đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ thuộc Đề án xuất phát từ các cơ sở giáo dục hoặc địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Biu mẫu đề xuất

Tải các biểu mẫu liên quan truy cập theo đường link http://shorturl.at/iozIU hoặc quét mã QR bên dưới:

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

- Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ (tầng 11, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

- Điện thoại: 0274.3898.253

- Email: hantt.kh@binhduong.gov.vn (Cô Hà)

Trân trọng./.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf