TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Xem chi tiết

Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Xem chi tiết

Áp dụng các nguyên tắc khởi nghiệp để đổi mới dạy học

Áp dụng các nguyên tắc khởi nghiệp để đổi mới dạy học

Xem chi tiết

Sự tương quan giữa an ninh mạng và đổi mới sáng tạo

Sự tương quan giữa an ninh mạng và đổi mới sáng tạo

Xem chi tiết

Thông báo cuộc thi "Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021" và vinh danh "Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021"

Thông báo cuộc thi "Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021" và vinh danh "Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021"

Xem chi tiết

Đổi mới sáng tạo xu hướng của phát triển

Đổi mới sáng tạo xu hướng của phát triển

Xem chi tiết

Mạng lưới các sáng kiến toàn cầu về hội nhập và bình đẳng

Mạng lưới các sáng kiến toàn cầu về hội nhập và bình đẳng

Xem chi tiết

Khởi nghiệp an ninh mạng: Tầm quan trọng của toàn cầu hóa sớm

Khởi nghiệp an ninh mạng: Tầm quan trọng của toàn cầu hóa sớm

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG TỔ CHỨC CUỘC THI: KHỞI NGHIỆP TỪ NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thông báo về việc ngừng tổ chức cuộc thi: khởi nghiệp từ nghề truyền thống tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết

Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức

Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức

Xem chi tiết

Ứng dụng của IoT trong nông nghiệp – Thúc đẩy nông nghiệp thông minh hơn

Ứng dụng của IoT trong nông nghiệp – Thúc đẩy nông nghiệp thông minh hơn

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf