TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Sự kiện kết nối giảng viên liên quan hoạt động khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Kết nối giảng viên liên quan hoạt động khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Nhằm tạo môi trường giao lưu, kết nối đội ngũ giảng viên có liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, giảng viên các khoa kinh tế tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương (BIIC) tổ chức sự kiện kết nối Giảng viên liên quan hoạt động khởi nghiệp tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh vào lúc 14 giờ, ngày 19/6/2020 (thứ 6) tại Không gian sự kiện mở BIIC.
BIIC rất mong nhận được sự phối hợp và tham gia của giảng viên tại các trường trên địa bàn tỉnh. Giảng viên đăng kí tham dự vụi lòng gửi thông tin (Họ tên, Nơi công tác) về địa chỉ email: dienmt@binhduong.gov.vn trước ngày 18/6/2020.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf