TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Phát triển mạng lưới Liên minh các tổ chức ươm tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VCASTI) tại Bình Dương

Phát triển mạng lưới Liên minh các tổ chức ươm tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VCASTI) tại Bình Dương

Sáng ngày 26/9/2020, Liên minh Mạng lưới các tổ chức ươm tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VCASTI) đã đến thăm và làm việc tại Bình Dương. Đoàn đã được Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương, Trung tâm Sáng kiến Cộng Đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (BIIC), Tổng công ty Becamex IDC, Vườn ươm doanh nghiệp Becamex (BBI) cùng tiếp đón, qua đó thảo luận về các nội dung kết nối, hỗ trợ nhằm tạo ra xây dựng một Liên minh mạng lưới vững mạnh có thể thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của các địa phương, hướng tới mục tiêu ươm tạo được ngày càng nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp KHCN chất lượng phục vụ đóng góp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đến và làm việc tại Bình Dương, VCASTI với đại điện gồm có Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Shi), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings), Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ phần mềm Quang Trung (QTSC Incubator), Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng, Trường đại học Duy Tân, Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

Đoàn đã thăm và làm việc tại Trung tâm Sáng kiến công đồng và hỗ trợ khởi nghiệp Bình Dương, tham quan thành phố mới Bình Dương với quy hoạch chiến lược phát triển các khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp của tỉnh do Becamex làm chủ đầu tư, tham quan các không gian hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo tại trường đại học quốc tế miền đông và vườn ươm BBI.

Tại buổi làm việc tọa đàm sau đó, đoàn đã cùng trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy ươm tạo các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, qua đó hình thành được mạng lưới lớn mạnh cùng chia sẻ thông tin, chia sẻ nguồn lực giữa các thành viên, hỗ trợ nhau cùng nâng cao năng lực ươm tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của từng địa phương.

                                                                                              Công Trường

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf