TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Tổ chức đào tạo chuyên đề 1: Kỹ năng lập dự án khởi nghiệp

Ngày 24/9 tại Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo Chuyên đề 1: Kỹ năng lập dự án khởi nghiệp cho 30 học viên là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ mong muốn phát triển sản phẩm sáng tạo, Giảng viên hỗ trợ khởi nghiệp, sinh viên,....

Ngày 24/9/2020, tại Hội trường Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (BIIC), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo chuyên đề 1: Kỹ năng lập dự án khởi nghiệp cho 30 học viên là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ mong muốn phát triển sản phẩm sáng tạo, Giảng viên hỗ trợ khởi nghiệp, sinh viên,.... chuyên đề do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giảng viên cao cấp - chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất và Đổi mới sáng tạo trình bày.

  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng trình báo cáo chuyên đề

Thông qua buổi học, đã giúp học viên vận dụng phương pháp khởi nghiệp tinh gọn vào phát triển dự án khởi nghiệp; áp dụng mô hình kinh doanh trong việc lập dự án khởi nghiệp; Hiểu rõ phương pháp Pitching và vận dụng trong việc trình bày dự án khởi nghiệp; trải nghiệm phương pháp làm việc nhóm sáng tạo.

 

Học viên thuyết trình dự án

Tiếp nối chương trình đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ, xây dựng phát triển dự án khởi nghiệp, Chuyên đề 2: Xây dựng mô hình kinh doanh do TS. Đặng Mỹ Châu- cố vấn cao cấp SIHUB, giám đốc pháp lý thị trường Châu Á của Topica Edtech Group sẽ diễn ra vào lúc 08h30, ngày 29/9/2020 tại Hội trường Trung tâm sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (BIIC).

 Link đăng kí tham gia các chuyên đề tiếp theo trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ, xây dựng phát triển dự án khởi nghiệp: http://bit.do/fJrdf.

 

Thanh Điền - Phòng QLCN&TTCN

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf