TRUNG TÂM SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
BIIC BÌNH DƯƠNG
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Hotline
0274 3856429 - 3866969 (Lễ Tân) - 0274 3689090 (Fablab)
Email
biic@binhduong.gov.vn

Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh: Hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp

Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (Binh Duong Innovation Center) tỉnh vừa chính thức mở cửa để thực hiện hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, Binh Duong Innovation Center tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng, như: Hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu kết nối với cố vấn, nhà đầu tư và quỹ đầu tư; hoàn thiện và phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm trên thị trường và phát triển thị trường quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp khởi sự kinh doanh có nhu cầu được hỗ trợ về thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế, nâng cao năng lực quản trị… hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu nghiên cứu, phát triển, đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các bạn thanh niên, những doanh nhân trẻ nói riêng có cần hỗ trợ theo những nội dung trên có thể đến trung tâm để được tư vấn.

NHƯ Ý

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung

Bạn đã gửi thông tin đăng ký hỗ trợ thành công. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi lại ngay khi nhận được yêu cầu của bạn.

dfgfgdfgdf